Cluster Alumnin hallituksen jäsenet löivät päänsä yhteen kolmannen kerran tänä vuonna. Kokous pidettiin 10.4.2016 Cluster ry:n kiltahuoneella (kiitos tilasta!) ja asialistalla oli mm. seuraavia asioita:

  • Yhdistyksellä ei vielä ole omaa postiosoitetta, joten selvittelyt tämän suhteen jatkuvat. Tällä hetkellä posti kulkee puheenjohtajan henkilökohtaiseen postiosoitteeseen.
  • Hallitus keskusteli yhdistyksen tiedotuskanavista. Jäseniltä tulleen palautteen perusteella suosituimmat kanavat ovat sähköposti, Facebook ja nettisivut. Uudelta jäseneltä vaaditaan sähköpostiosoite jäseneksi liittymisen yhteydessä, joten jäsentiedotteet lähetetään sähköpostitse. Facebookissa on Cluster Alumni –sivun lisäksi olemassa LUT Tietotekniikka –ryhmä, joka on perustettu jo ennen yhdistystä. Lisäksi ylläpidetään nettisivuja, LinkedIn –sivua ja irccaajille tarjotaan #cluster.alumni –kanava.

Facebook-sivu: https://www.facebook.com/clusteralumni/
LinkedIn-ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/8154131
LUT Tietotekniikka -ryhmä: https://www.facebook.com/groups/300844993342931/
IRCnet: #cluster.alumni

  • Kokouksessa päätettiin järjestää kaksi ensimmäistä tapahtumaa 1.5.2016 wappupiknikeillä sekä Linnoituksen valleilla Lappeenrannassa että Ullanlinnanmäellä Helsingissä. Näistä tapahtumista ilmoitetaan jäsentiedotteessa, nettisivuilla sekä Facebookissa.
  • Lisäksi hallitus laati itselleen ja tuleville toimijoille hallitustehtävädokumentin, jonka tarkoituksena on toimia ohjenuorana vuosittain toistuville tehtäville ja yhdistyksen pyörittämiselle. Kokouksessa keskusteltiin paljon myös vielä käytännön toimintaan, kuten jäseneksi hyväksymisen käytäntöihin tai nettisivuihin liittyviä asioita.
Kolmas hallituksen kokous

Yksi hallituksen jäsen osallistui etänä.

Hallituksen kokouksista on jatkossa tulossa kooste nettisivuille kokousten jälkeen. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan dokumentit-sivulla niiden hyväksymisen jälkeen.

Ilkka, sihteeri