Vuosikokous vuodelle 2020 pidettiin vuoden teeman mukaisesti etänä Google Meetsissä perjantaina 20.11.2020. Vuosikokoukseen osallistui aikaisempia vuosia vähemmän jäseniä, mutta jäsenmäärästä huolimatta vuosikokouksessa nostettiin hyviä uusia ehdotuksia vuodelle 2021. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksin. Toimintasunnitelmaan lisättiin muun muassa tapahtumien osallistujamäärien dokumentointi ja osallistujien LUT-vuosikurssien raportointi jäsenistölle GDPR:n puitteissa. Talousarviota tarkennettiin kulujen osalta vastaamaan toimintasuunnitelmaa. Seuraavan vuoden hallitukseen valittiin Jouni Pänkäläinen (puheenjohtaja), Tatu Virta, Juho-Mikko Pellinen, Sami Arho, Ville Rauhola ja Petra Helmiö. Hallitus järjestäytyy tuttuun tapaan vuoden 2021 alussa.

Jäsenmaksu päätettiin laskea 0 euroon vuodelle 2021. Liittymismaksu pysyy edellisvuosien tavoin 0 eurossa. Kannatusjäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 50 euroa.

Vuosikokouksen jälkeen etäpikkujoulut jatkuivat pikkutunneille asti.

Loppuvuodelle ei ole suunnitteilla tapahtumia. Vuonna 2021 pyritään järjestämään enemmän tapahtumia, tarvittaessa myös etänä, jos pandemiatilanne siltä näyttää.

Petra Helmiö, tiedottaja

 

Vuosikokouskutsu 2020 ja kokouksen materiaalit.