Vuosikokous vuodelle 2021 pidettiin Reaktorin toimistolla lauantaina 20.11.2021. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Seuraavan vuoden hallitukseen valittiin sama hallitus kuin tänäkin vuonna: Jouni Pänkäläinen (puheenjohtaja), Tatu Virta, Juho-Mikko Pellinen, Sami Arho, Ville Rauhola ja Petra Helmiö. Hallitus järjestäytyy tuttuun tapaan vuoden 2022 alussa.

Jäsenmaksu päätettiin pitää 0 eurossa myös vuonna 2022. Liittymismaksu pysyy edellisvuosien tavoin 0 eurossa. Kannatusjäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 50 euroa.

Vuosikokouksen jälkeen pikkujoulut jatkuivat pikkutunneille asti.

Loppuvuodelle ei ole suunnitteilla tapahtumia. Vuonna 2022 jatketaan afterworkkien järjestämistä pandemiatilanteen niin salliessa.

Tatu Virta,
vuosikokouksen sihteeri