Yhdistyksen hallitus kokoontui keskiviikkona 11.4.2018 pohtimaan yhdistyksen asioita ja suunnittelemaan tulevia tapahtumia.

Viime vuodelta tutuista tapahtumista keskusteltavana olivat Wappupäivän piknikit (Helsingissä ja Lappeenrannassa) ja tuleva kesätapahtuma Lappeenrannassa. Molemmista tapahtumista tiedotetaan lähempänä niiden ajankohtia. Lisäksi pohdittiin mahdollisia yhteisiä sitsejä Kaplaakin alumnien kanssa, mutta sisällöstä ja ajankohdasta ei ollut vielä tarkempaa tietoa.

Tapahtumien lisäksi kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja näin ollen tilinpäätös siirtyy toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Ilmoitusasioissa kerrottiin mm. tietotekniikan ja tuotantotalouden siirtymisestä School of Business and Management -yksikön alta School of Engineerin Science -yksikköön kemiantekniikan ja laskennallisen tekniikan kanssa.

Kalle, sihteeri