Carttu_omakuvaluster Alumnin toinen toimintavuosi käynnistyi 15.1. hallituksen järjestäytymiskokouksen myötä. Uuden hallituksen kokoonpano on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. Katsoimme hiukan taaksepäin, mitä Alumni on saavuttanut ensimmäisen toimintavuotensa aikana, mihin yhdistys on menossa ja mitä pitkän ajan tavoitteita meillä on.

Vuosi 2016

Ensimmäinen toimintavuosi alkoi yhdistyksen perustarpeiden täyttämisellä. Hankittiin hostauspalvelu ja tehtiin sinne nettisivut. Perustettiin jäsenrekisteri Yhdistysavain-palveluun, jonka kautta uudet jäsenet voivat anoa jäsenyyttä ja jonka kautta lähetetään jäsenistön sähköpostitiedotteet. Rahaliikennettä ja laskuttamista varten otettiin käyttöön Holvi-palvelu. Yhdistys hankki myös Y-tunnuksen, joka mahdollistaa Postin Verkosto-palvelun käyttämisen sähköisenä postilaatikkona. Yhdistyksen postiosoite on sama kuin tietotekniikan kilta Clusterin, eli ylioppilastalolla Skinnarilassa. Tiedottamista varten luotiin Facebook-sivu ja otettiin käyttöön olemassa ollut LinkedIn-ryhmä. Yhdeksi jäsenistön yhteydenpitokanavaksi valittiin myös LUT tietotekniikka Facebook-ryhmä. On meillä tietenkin myös irkkikanava (#cluster.alumni @ IRCnet), mistä tavoittaa ainakin hallituksen.

Toiminnan alkaessa puskaradio oli kertonut selvästi, että alumniyhdistykselle on kysyntää, mutta jäsenten järjestäytymisaktiivisuus oli kysymysmerkki. Lähdettiin kokeilemaan kepillä jäätä ja tavoitteena oli järjestää useampi matalan osallistumiskynnyksen tapahtuma. Vuoden aikana järjestettiin kolme after work -tapahtumaa, kaksi Helsingissä ja yksi Lappeenrannassa. Helsingin jälkimmäinen after work järjestettiin yhdessä Kaplaakin Alumnin kanssa. Yhdistys osallistui wappupiknikille Helsingissä ja Lappeenrannassa. Loppuvuodesta vietettiin vielä vuosikokouksen yhteydessä pikkujouluja LUT:n saunatiloissa. Tapahtumat keräsivät kiitettävästi osallistujia ja oli mukavaa huomata, että ensimmäisellä after workilla oli clusterilaisia neljältä eri vuosikymmeneltä. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä myös Enklaavin Alumniin ja LUT Alumniin ja alumniyhdistysten yhteistyö vaikuttaa lupaavalta. Yhdistyksen toiminnan käynnistäminen vaati paljon aikaa ja energiaa, mikä palkittiin onnistuneella tapahtumavuodella.

20160603_taustaksi

Helsingin after work. Kuvaaja Ilkka Nokelainen.

Vuosi 2017

Yhdistyksellä on uusi hallitus, hyvä liuta jäseniä ja hommat rullaavat. Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä miettimään, mihin yhdistys on menossa. Ensimmäisenä toimintavuonna yhdistykselle määriteltiin pitkän ajan tavoitteet, mistä mielestämme keskeisimmäksi nousi seuraava: “Yhdistys toimii linkkinä LUT:n, yhdistyksen jäsenten ja näiden opiskelukavereiden sekä Cluster ry:n välillä”. Vaikka yhdistys tarjoaa jäsenilleen tapahtumia ja ajanvietettä, on sen ensisijainen tavoite kuitenkin yhdistää clusterilaisia. Alumniyhdistys ei ole päämäärä, vaan solmu verkossa, joka mahdollistaa yhteyden. Nykyinen hallitus hyväksyi tämän lähestymistavan tämän vuoden toimintaa suunnitellessaan.

Koska yhdistyksen toiminnan perusta on kunnossa, niin aikaa on enemmän tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Todettiin, että hyvät ideat saavat elää, mutta siihen päälle tarvitaan lisää. Tapahtumarungon luovat after work -tapahtumat, joita järjestetään pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa pitkin vuotta. Toimintasuunnitelmassa on listattu wappupiknik ja pikkujoulut, mutta ilmassa on jo ideoita saunailloista kesägrillailuun. Vuoden aikana järjestetään myös suurempi jäsentapahtuma Lappeenrannassa, jonka aikana on esimerkiksi mahdollista tutustua Skinnarilan nykymenoon. Tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan muiden alumnijärjestöjen kanssa ja yhteistyötä Clusterin kanssa tullaan lisäämään. Hallituksella on suuret odotukset tulevalle vuodelle. Jos Sinulla on ideoita, niin kerro siitä hallitukselle tai kirjoita vaikka LUT tietotekniikka Facebook-ryhmään.

Hyvää alkanutta vuotta, arvon alumnit!

Arttu Hanska
Puheenjohtaja
Cluster Alumni ry:n hallitus 2017